Lektoři

Zdeněk Břeň

Ředitel projektu, profesní kouč a mentor

Ředitel společnosti Health communication s.r.o. a NEMESIS building personality.Aktivně působil v managemetu společností Coca Cola, Gillette Czech a v distribuci a marketingu v prostředí farmaceutického trhu. 

Založil projekt NEMESIS building personality a je tvůrcem strategických her. Vytvořil se svým týmem desítky atraktivních strategických teambuildingových programů a koordinuje moduly pro profesní a osobní rozvoj zaměstanců a ředitelů firem, které působí jak v ČR, tak i na Slovensku. Je profesním koučem, lektorem a mentorem pro management firem a poradcem v oblasti obchodu, marketingu a motivace týmů. 

Mgr. Petr Dvořák

Lektor a konzultant, garant kvality vzdělávání

Od roku 2009 člen lektorského týmu NEMESIS building personality. V oblasti vzdělávání působí přes 15 let. Specializuje se na tréninky rétoriky, komunikačních a prodejních dovedností s využitím moderních poznatků z oblasti kognitivních věd a sociální psychologie. Autor populární e-knihy Prezentujte jako ti nejlepší. Kromě lektorské činnosti se v NEMESIS building personality podílí na tvorbě e-learningových programů a vývoji efektivních vzdělávacích metod v on-line prostředí.


PhDr. Jana Sládková, MBA

Expert na oblast komunikace a transformačního koučinku. Absolventka programu Management Training in British Industry, Management Training Programme in Lancashire Business School, programu EU Menthor Athéna. Vedla desítky komunikačních kampaní pro české i zahraniční firmy a organizovala a školila na stovkách konferencí a mezinárodních kongresů z oblasti komunikace.
Ing. Zuzana Hekelová

Vystudovala obor Ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze a dokončila také bakalářské studium oboru Vzdělávání dospělých na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Působila v několika nadnárodních farmaceutických společnostech jako marketingový a obchodní manažer. Jako senior konzultant se později věnovala poradenství v oblasti lidských zdrojů. Od roku 2009 se intenzivně věnuje lektorské, publikační a konzultantské činnosti především ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Autorka knihy Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry a řady článků v časopisech Zdravotnické fórum, HRM - Human Resources Management a Psychologie dnes.
Mgr. David Plšek

Vystudoval Marketing a management sportu na FTK UP v Olomouci. Má více než deset let zkušeností z oblasti farmacie a vedení týmu. V současné době pracuje jako marketing/sales manažer volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stravy v mezinárodní farmaceutické společnosti. V oblasti vzdělávání se zaměřuje především na motivaci týmů i jednotlivců, vedení vícegeneračních skupin a prevenci a řešení syndromu vyhoření.  
Mgr. Robert Laciga

Po více než  dvacetiletém získávání zkušeností působením ve vrcholovém managementu nadnárodních společností (Johnson a Johnson, Gillette Czech, Motip Dupli Group, Ogilvy Healthworld apod.) se Robert Laciga dělí o nabyté zkušenosti jako konzultant managementu zejména českých firem a podniků, kde je schopen aplikovat získané znalosti jak v oblasti obchodu a marketingu, tak strategického řízení firem.
Mgr. Michael Fiedler

Ředitel marketingových  a obchodních oddělení významných farmaceutických společností (KRKA zastoupení pro ČR, Vipharm Slovakia s.r.o,  Vitabalans CZ s.r.o, ratiopharm CZ s.r.o. a další).  Specialista na zavádění stěžejních prodejních strategií , produktů a jejich uplatnění na trhu. Zabývá se tvorbou projektů a prodejních analýz.

Působil také jako mentor zaměstnanců, vedl jednotlivá školení zaměřující se především na prodej a motivaci. Věnuje se aktuální zdravotnické a marketingové problematice.  Obchodní jednání vede plynule v anglickém i německém jazyce.  Je také autorem několika vědeckých publikací v oblasti funkční antropologie a fyziologie.  
Veronika Malá - image maker

Je toho názoru, že vzhled za nás mluví ještě dřív, než stihneme cokoliv říct. Proto s jednotlivci i firmami řeší vyjádření jejich osobní značky, charakteru, kvalit a firemní kultury prostřednictvím vzhledu. Učí lidi, jak uchopit image ve svůj prospěch. Pomáhá lidem rozhodnout se, jaké barvy a střihy zvolit, aby nepřehlušovaly jejich osobnost, jak vše vzájemně kombinovat a co by měli mít v šatníku. Vše řeší na individuální rovině. Za svoji praxi ji oslovilo více jak 200 lidí, včetně firem jako jsou STRV, Sparktech, Atalian. Vedla svůj vlastní workshop a přednášku na FaME UTB, Cashflow Summitu Olomouc, Leaders Day ad.
Mgr. Martina Novotná

Vystudovala farmaceutickou fakultu na VFU v Brně.  Působila a stále působí v nadnárodních farmaceutických firmách ve středním managementu jak v obchodě, tak v marketingu. V rámci marketingových aktivit je velice úspěšná v uvádění nových produktů na trh. Tvořila marketingové strategie pro vytvoření kompletně nového segmentu.

Dále se věnuje se zejména osobnostnímu rozvoji a koučinku. Její specialita je budování vztahů, práce se zákazníkem a networking.
Blanka Junová

V oblasti vzdělávání dospělých působí  18 let. Specializuje se na slaďování soukromého a pracovního života, otevřenou komunikaci, diverzitu, mezilidské vztahy a řešení náročných situací v týmu. Vychází ze zahraničních i domácích zkušeností, kombinuje různé metody. Od tradičních kurzů se postupně profilovala na práci „šitou na míru“ potřebám klienta s využitím inovativních přístupů. Je profesionálním koučem a mentorem v oblasti komunikace, motivace a využití jedinečnosti v týmu.

Založila neziskovou organizaci Žen-sen, je spoluautorkou a autorkou knih „Jak sladit práci a rodinu“ a „Čas pro změnu“.  Jako „work-life“ expertka se zúčastnila mnoha projektů, je aktivní hybatelkou v projektu Moudrého podnikání žen.
PharmDr. Gabriela Kroupová

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Během své praxe se věnovala vedení několika lékáren, řešení klíčových procesů v lékárnách a efektivní komunikaci za tárou. Podílela se na rozvoji významných online lékáren, kde měla na starosti nákup, marketing a sell out. Nyní vede  řetězec pěti lékáren s e-shopem. Je přesvědčená, že odbornost a efektivní komunikace by měla jít ruku v ruce, protože jedině tak jsme schopni zaručit správný výsledek lékárny a spokojenost klienta.
Design by Redmarketing.cz © 2016 Valid HTMLXX and CSS6.